Hari Pancasila (2021)

164

Selamat memperingati Hari Lahir Pancasila! ??

Mari senantiasa terapkan dan refleksikan nilai-nilainya dalam kehidupan berbangsa untuk Indonesia yang lebih baik.

#SIIToday #Pancasila #Indonesia
#SSEAYP #SSEAYPIndonesia #SIIInc

Previous articleAscension Day 2021
Next articleLinkedIn SII: Connect with Us